top of page
Kolorowe ikony_barikuchnia (30).jpg

Montujemy urządzenia na dobry początek.

Uczymy ich obsługi, żeby zapobiec awariom i przedłużyć czas ich użytkowania.


Przypominamy o konserwacji i przeglądach tworząc dokumnetację serwisową urządzeń. 

Urządzenia wymagające montażu, osadzenia w barze, meblach lub też podłączenia do intaslacji są wyceniane razem z wykonaniem potrzebnych prac.  
Bierzemy odpowiedzialność za ich sprawne działanie po zamontowaniu.

bottom of page